La série Ray Donovan accueille Josh Hamilton, Kerry Condon et Louisa Krause pour sa saison 7.